προβολή ταινίας

προβολή ταινίας ¨το τσεκούρι¨ στις 21.00 στη γεωπονική σχολή.

αν υπάρχει διάθεση θα ακολουθήσει συζήτηση.

Leave a Reply