εκδήλωση – συζήτηση

-Αγροτικός συνεργατισμός-

Ιστορικη αναδρομή και κριτική προσέγγιση

Την Πέμπτη 21/5, 18:00,

αμφιθέατρο Γ. (Γεωπονία)

Untitled-1

Leave a Reply